Palladia®

Cytostatiska/cytotoxiska middel – proteinkinasehemmere.

 

 

FK-tekst